תכנית אב לחינוך

 

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_1

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_2

איגרת ראש המועצה 10.4.16 בנושא תכנית אב לחינוך_Page_3