תחזוקת תשתיות

תאור טיפול בכל מערכת התשתיות: כבישים,מדרכות,ניקוז,תאורת רחובות,הן בצורה שוטפת והן בעקבות דיווח תושבים באמצעות מוקד המועצה
טלפון מוקד – 8507979
דואר אלקטרוני theletga@40.ctc-app.com