תחזוקת מבני חינוך

תאור טיפול בכל הקשור לתחזוקה שוטפת של כל מבני החינוך והציבור בתחום המועצה.
טלפון 8509759
פקס 8509744
דואר אלקטרוני igor@40.ctc-app.com theletga@40.ctc-app.com
מנהל איגור גיט, מהנדס ומפקח. אחזקת מוסדות חינוך /ממונה על הבטיחות