תברואה

מפקח: אביגדור שמקה טל: 5698987 –050

 • איכות מים
 • הדברת מזיקים
 • הדברת עשבייה

איכות מי שתייה

המים המסופקים בישובים ע"י ספקי המים והרשות המקומית, נדגמים באופן שוטף לגילוי חיידקים אינדיקטורים לגורמי מחלות. סוגי החיידקים, רמתם המותרת ותדירות הדיגום נקבעו בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מיי השתייה) התשל"ד 1974.

התקנות קובעות דרישות להיקף הדיגום מבחינת מספר הבדיקות המינימלי, תדירות הבדיקות וסוגי המשתנים הנדרשים לבדיקה כמפורט:

 1. במערכת אספקת המים :
  מספר הבדיקות המינימלי ותדירות הדיגום תלויים בגודל האוכלוסייה. הדרישה המינימלית היא 2 דגימות אחת ל – 4 שבועות בישוב קטן (פחות מ – 1000 נפש).
 2. בכניסות למערכת (רשת) אספקת המים (חיבור צרכן) :
  תדירות הדיגום נקבעת בהתאם לגודל האוכלוסייה המקבלת מים בחיבור הצרכן.
  התדירות המינימלית נקבעה לפעם ב-4 שבועות, לאוכלוסייה של פחות מ – 20,000 נפש.
 3. במקורות מים :
  תדירות הדיגום לצורך בדיקה מיקרוביאלית מלאה נקבעה לפעם ב – 12 שבועות.

דיגום מים שיגרתי בכל היישובים מתבצע פעם בשבוע עפ"י תכנית משרד הבריאות.

 • תדירות אחת בשבוע – דיגום מים בכל הישובים.
 • תדירות אחת בחודש – דיגום מים בבריכות שחייה בישובים, דיגום בבארות מים ביישובים
 • דיגום מים בבריכת שחייה טיפולית בנווה מבטח
 • אחת ל- 3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתיה.
 • תוצאה חריגה במידה ונמצאה, נלקחת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות .
  נמצאה תקינה, נחשבת לתקינה!

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי – שתייה)

 • דיגום מים בברכת שחיה טיפולית בנווה מבטח
 • אחת ל- 3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתיה.
 • תוצאה חריגה במידה ומצאה , נלקחת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות. נמצאה תקינה, נחשבת לתקינה !

הזמנת שרותים להדברת מזיקים בשטחים פרטיים

כניסה לאתר משרד הבריאות

דו"ח נתונים דגומי מים שבוצעו במועצה

דוחות איכות מים 2017-2018 

מניעת מפגעי יתושים ומחלות