שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח

שירות ייעוץ לאזרח הוא שירות הפועל בהתנדבות כשירות ציבורי במשרד העבודה והרווחה עפ"י מודל הארגון הוולונטרי C.A.B באנגליה. בשנת 1997 נפתחה תחנה במחלקת הרווחה של המועצה האזורית.
שירות הינו אוניברסלי וניתן חינם תוך שמירה על עקרון הסודיות. השירות ניתן באמצעות מתנדבים שהוכשרו לתפקידם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה.

המידע הניתן בשי"ל הוא בתחומים החברתיים והאישיים, ובעיקר בנושאי עבודה ורווחה כולל ביטוח לאומי, יחסי עבודה, תעסוקה, צרכנות, בעיות משפחתיות, בריאות וכו'.
התחנה מצוידת במאגר מידע ממוחשב המקושר לשי"ל ארצי ומאפשר קבלת מידע מעודכן לטיפול בפניות.
במקרים מסוימים מופנות שאלות הלקוחות לגורם מקצועי, המטפל באופן ישיר וספציפי בנושא.
* כמו כן ניתן לקבל ייעוץ משפטי ראשוני- ללא תשלום,

קבלת קהל:

טלפון 8509834 -08 / 8509826 -08

שעות פעילות המתנדבים בימים א' – ג' בין השעות 9:00 – 12:30.

קישור www.shil.info