רישוי עסקים

באתר שלפניכם תמצאו את המידע הנדרש להליך הוצאת רשיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים.
מטרת הרפורמה היא ליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל שניתן על בעלי העסקים קיימים ועל המעוניינים בהקמת עסקים חדשיםף בכפוף לחוק רישוי עסקים.

במסגרת הרפורמה, מפורסם בזאת מפרט המועצה, המאחד את המסמכיםוהתנאים הנדרשים מבעל עסק, לקבלת רשיון עסק או חידושו, לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

המפרט עוסק בסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2103 (להלן המפרט האחיד).

עובדי מחלקת רישוי עסקים במועצה עומדים לרשותכם להסברת עיקרי התהליך ומתן סיוע ככל שניתן.

בברכה והצלחה
עדנה נוה
מנהלת מחלקת רישוי עסקים ואיכות הסביבה


מנהלת 
עדנה נוה

טלפון 08-8509786, פקס 08-8509702

דואר אלקטרוני sviva@40.ctc-app.com

קבלת קהל בתאום פגישה מראש טלפונית

כתובת בניין המועצה אזורית באר טוביה