קצינת ביקור סדיר

תאור
תפקידה של קצינת ביקור סדיר מתמקד בשני תחומים עיקריים:
א. טיפול בתלמידים שנשרו מן הלימודים ו/או שאינם מבקרים בביה"ס על פי חוק חינוך חובה: איתור תלמידים נושרים או מנותקים, הדרכת משפחות, שיבוץ התלמיד במסגרת מתאימה ומעקב אחר קליטתו.
ב. טיפול חינוכי מונע בשיתוף עם מערכות החינוך למניעת נשירה: אבחון ואיתור תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה, בניית תכניות ייחודיות לתלמידים אלה עם המשפחה, ביה"ס וגורמים טיפוליים נוספים.

חוק לימוד חובה:
הלימודים בבית הספר היסודי ובבית הספר העל יסודי מעוגנים ב "חוק לימוד חובה התש"ט-1949".

טלפון – 08-8509794, 08-8509777
מנהל – אביבה גרשון 

דואר אלקטרוני – avivag@40.ctc-app.com

קבלת קהל – ימים א-ה בין השעות 09:00 – 15:00