עבודה קהילתית

בשנות ה- 90 המאוחרות החלו היישובים במועצה שלנו "בפרוייקט ההרחבות", אשר שינה באופן משמעותי את המרקם החברתי-קהילתי בישובי המועצה. הגיעו תושבים, שביקשו לגור באיכות חיים של "כפר" ללא משק חקלאי. המושב המסורתי הפך בחלקו לישוב קהילתי.
תהליכי שינוי אלו משפיעים על אופיים של היישובים בכל המישורים: הפיזי, הכלכלי, החברתי והארגוני.
כניסה של תושבים חדשים לתוך קהילה קטנה וסגורה יחסית, טומנת בחובה ניגודי אינטרסים, מכשולים ודילמות, כמו גם אתגרים וסיכוי להתחדשות ולצמיחה. הקושי הגדול הוא בגישור בין החברים הוותיקים לחדשים והפיכת שתי הקבוצות לקהילה מגוונת, מאוחדת ומגובשת.

המועצה בשיתוף כל יישוב תכננה את ההרחבה. תהליך זה, מלווה פיזית ע"י המועצה ומלווה חברתית על ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה ערה לשינויים ולתהליכים, שיישוביה נמצאים בעיצומם, והיא פועלת בקהילה באמצעות היחידה לעבודה קהילתית. העבודה הקהילתית באזור כפרי מטפלת בפרט ובקבוצות בקהילה בו זמנית. בידי

העבודה הקהילתית קיימים הכלים, האמורים לעזור לחברים ליצור לעצמם מבנים ארגוניים המתאימים למצבים החדשים.

במשך השנים הפעלנו 15 בתי ספר לפעילים ביישובים. בתי הספר תרמו לגיבוש מנהיגות חדשה ולשיתוף פעולה של התושבים.

כיום המיקוד בקהילות היישובים הינו – פיתוח והעצמת מנהיגות ומנהיגות הורים הפיכת מרכזי היישובים למוקדים קהילתיים חברתיים תרבותיים שיתנו מענים לחתכים שונים בקהילה, ילדים, נוער ומבוגרים.
עבודה קבוצתית
כחלק מהתפיסה המקצועית שלנו, אנו רואים חשיבות רבה בשימוש במתודה של עבודה קבוצתית במסגרת פעילות המחלקה וכחלק מהשירות המקצועי הניתן לתושבים.

עו"ס אשר עברו הכשרה מקצועית בהנחיית קבוצות מנחות קבוצות במסגרת המועצה בהתאם לצרכים השונים: קבוצות הורים ונוער בישובים בנושאי הורות, מתבגרים ומיניות. קבוצות ייחודיות כמו: הורים לילדים עם ADHD, משפחות חד הוריות, סבתות מודרנית וכו'.