ספורט

תאור

המחלקה:

• מיצוב העיסוק בספורט כחלק מתרבות הפנאי האזורית, לצורך שיפור איכות החיים וחינוך לערכים.אופנים
• שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בתחומי הספורט והחינוך הגופני.

יעדים אלה יושגו באמצעות:
• עידוד הספורט העממי תוך בניית פעילויות ספורט יישוביות ומפעלי ספורט אזוריים.
• טיפוח הספורט התחרותי על ידי שילוב ספורטאים שלנו בליגות ארציות ובספורט הישגי אישי בתחומים השונים.
• בניית ותחזוקה של מתקני ספורט בשיתוף המועצה והיישובים.

קבלת קהל: משרדי המחלקה נמצאים במתחם התיכון האזורי
מזכירה: מרגלית סולטן

טלפון 08-8600296, 5773847 – 050
מנהל אורי צבעוני

לעיון בתכנית האב לקידום הספורט במועצה האזורית באר טוביה, לשנים 2013-2025: תכנית אב לספורט