נתונים טכניים של בריכת הרחצה – אישור ממשרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה