נוער

תאור

מחלקת הנוער פועלת להעשרה ערכית וטיפוח מנהיגות צעירה של בני הנוער ביישובי המועצה.

יעד זה מושג על ידי:
• בניית תשתית פעילות נרחבת של בני הנוער ביישובים,
• העצמת עבודתם של רכזי הנוער ביישובים,
• גרעין עודד
• שיתוף של כל המערכת הבלתי פורמלית עם המערכת הפורמלית (בתי הספר).

חטיבת בני המושבים לה אנו משתייכים, הינה חטיבה בתנועת הנוער העובד והלומד. חטיבת בני המושבים מתפקדת כיחידה עצמאית. החטיבה מהווה כשליש מהנוער העובד והלומד, ופועלת בכל רחבי הארץ מהגולן ועד הערבה.

הפעילות המשותפת שלנו עם חטיבת המושבים באה לידי ביטוי בפעילויות ביישובים, באזור והמחוז הארצי.

כולם ביחד וכל אחד לחוד הם הביטוי לפעילות התנועתית.
בקישור למסמך:תוכנית הדרכה שנתית
טלפון 08-8585871
פקס 08-8587358
כתובת בי"ס תיכון באר טוביה (מאחורי בניין המנהלה)
דואר אלקטרוני noar@40.ctc-app.com
מנהל עמיחי שיף