מנכ"ל המועצה

שם: רוני אזולאי

תחומי עיסוק: מנכ"ל המועצה אחראי על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה ובכלל זה :
ניהול מתכלל של פעילות המועצה, גיבוש תכניות העבודה, ניהולם והנחייתם המקצועית של מחלקות המועצה, סנכרון ותיאום תהליכי העבודה ובקרתם המתמדת.

בנוסף, מנכ"ל המועצה אחראי באופן ישיר על:

  1. מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות ומליאת המועצה.
  2. אחריות על נהלי ודפוסי עבודה; קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים ויישום התנהלות המועצה בנוהל ומנהל תקינים
  3. כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון.
  4. ריכוז ישיבות וועדות המועצה.
  5. מחלקת משאבי האנוש – קביעת מדיניות לניהול ופיתוחו של המשאב האנושי
  6. אחריות על המכרזים ברשות; קיום תהליכי המכרז עפ"י החוק והנהלים
  7. ארגון תכנון וביצוע של תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה
  8. מחלקת מערכות מידע.
  9. אחראי על שירותי דת
  10. הממונה על חופש המידע

טלפון: 08-8509706
פקס: 08-8509705
דואר אלקטרוני:  roni@40.ctc-app.com