מניעה וטיפול בסמים

תאור:

טיפול בנפגעי סמים במחלקה פועלת יחידה לטיפול ולשיקום נפגעי סמים. היחידה מסייעת לאדם המכור לנהל אורח חיים עצמאי תוך טיפול במסגרת הקהילה שבה הוא מתגורר, טיפול במרכז יום לנפגעי סמים, הפנייה לאשפוז או טיפול בקהילה טיפולית.
הפניות ליחידה עוברות תהליך אבחון הכולל ועדה הבונה תוכנית טיפול מתאימה לצרכיו המיוחדים של האדם המכור.
מניעת התנהגויות סיכוניות
המחלקה פועלת בתחום מניעת שימוש בסמים ואלכוהול ומניעת התנהגויות סיכוניות אצל בני נוער, תוך שילוב כל גורמי הקהילה: הורים, נוער, ילדים, אנשי מקצוע, פעילים ומנהיגות מקומית, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ומשרד הרווחה.

תוכניות המניעה מופעלות החל מהגיל הרך כמו: תוכנית "יום של תכלת" המופעלת בגנים בשיתוף מדור גנים וממוקדת בפיתוח כישורי חיים אצל הילדים. תוכניות העשרה להורים בבתי הספר היסודיים בנושאי הורות ומשפחה, תוכניות מניעה המופעלות בתיכון אשר חלקן בשיתוף עם מחלקת הרווחה ותוכניות העשרה יישוביות להורים ובני נוער כמו: תוכנית "מעברים" בעזריקם, חצב ושתולים. כמו כן מופעלות תוכניות מניעה במועדוניות לילדים הכוללות גם שילוב בעלי-חיים ואומנויות.