ממלא מקום וסגן ראש המועצה

שם : שלמה שמאי
תפקיד: ממלא מקום, סגן ראש המועצה
מנהלת לשכה: רויית רייטר
טלפון: 08-8509812
פקס: 08-8509853
דואר אלקטרוני: shlomi@40.ctc-app.com
ravitra@40.ctc-app.com

בניין מועצה ירוק יותר עם טרקטור מפה