מליאת המועצה

מליאת המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית.
זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.
מליאת המועצה מורכבת מחברים אשר נבחרו מכל יישוב ויישוב אשר בתחום המועצה האזורית.
למועצה יכולות ותפקידים רבים. יש לה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק ( כגון אישור צו מיסים, אישור תקציב של ועדים מקומיים, קבלתם לעבודה או פיטורם של עובדים סטאטוטוריים, הקמת תאגידים, ניהול מקרקעין ועוד) כמו כן לחוקק חוקי עזר לפקח, לבקר וליזום.
על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות של ראש המועצה, לחוות דעה על מדיניות זו, המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה .

להל"ן רשימת חברי מליאת המועצה האזורית :

שם הישוב ​שם חבר מליאה
אביגדור  אלכס גולדפרב
אורות ​ ​אהרון אדרת
​אחוה ​יוסי ברוך
​אמונים ​שלמה שמאי
​באר טוביה ​תומר זולר
​בית עזרא אורי נפטצ'י
​בצרון ​יזהר בר-נס
​גבעתי ​יצחק סלוקי
​חצב ​אפרים ברנס
​קיבוץ חצור משה כהן
​ינון שלמה כהן
​כפר אחים ​בנצי ימר
​כפר ורבורג חזי בכר
​נווה מבטח ​צפי מלר
​ניר בנים ​עדי נאמן
​עזריקם דני בוקובזה
עזר​ מימי קושמרו
​ערוגות ​מרדכי פיינברג
​שדה עוזיהו ​מוטי ארבל
​שתולים ​מני מעודי
​תימורים ​גד שלו
​תלמי יחיאל זהבי בן צבי