מכרזים כלליים

מס' מכרז/פנייה


שם המכרז/פנייה


מועד אחרון להגשת הצעות


מועד אחרון לשאלות הבהרה


תאריך סיור מציעים


 עלות רכישה


הערות


102/2018שירותי ניהול ותחזוקה של מתחם מוזיקה בתיכון באר טוביה 19/08/2018
בשעה 15:00
12/08/2018
בשעה 15:00
בתיכון אזורי באר טוביה - מבנה שרון
500 ₪
37/2017קבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 14:00 סיור חובה500 ש"ח 
25/2017בניית גן ילדים במושב באר טוביה20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-850974430/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
16/18 קליטת פסולת בנייה וקליטת פסולת יבשה24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 3,000 ₪ 
2/2017בניית גן ילדים במושב חצב20/4/2017 שעות 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
42/2016פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע (לחץ כאן)30/11/2016

שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00   
30/18קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201830/05/2018 שעה 12:00לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
15/18ביצוע הסעות תלמידים לחוגי ספורט ברחבי המועצה ולמשחקי חוץ30/04/2018

שעה 15:00
16/04/2018

שעה 9:00
 500 ₪ 
24/2017ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי30/3/2017 שעה 16:00הגשת הצעות ידנית בלבד23/3/2017 שעה 10:00500 ש"חאיכות הסביבה
9/18מכרז 9.2018 כלי רכב
פרסום מכרז 2 כלי רכב
30/01/2018

שעה 15:00
    
 הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מדידה בנין פנטהאוז27/12/2017

שעה 15:00
    
7/18מכרז 07.2018 הקמת מועדון במושב ערוגות27/02/2018

שעה 15:00
 21/02/2018

שעה: 12:00
15/02/2018

שעה: 12:00
 500 ₪פרטים נוספים במחלקת הנדה ותשתיות

בטל': 08-8509759
35/2017ביצוע הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ח26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 10:00 במח' התחבורה500 ₪ 
12/18 אספקה התקנה ואחזקת מערכות טמ"ס

פירוט מכרז חלק 1


פירוט מכרז חלק 2

26/4/2018

שעה: 15:00
24/4/2018

שעה :12:00
15/4/2018

10:00
500 ₪ 
100/18מכרז לשירותי הסעות תלמידים 25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה:09:00
500 ₪
100/18מכרז לשירותי הסעות תלמידים - עדכון
מסמך הבהרות - לביצוע הסעות תלמידים
טבלת מלווים נדרשים
25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה : 9:00
500 ₪
6/18מכרז אחזקת רשת מזגנים25/01/2018

שעה 12:00
    
18/18דיגום שפכי תעשיה וביצוע בדיקות מעבדה ע"פ תכנית דיגום שנתית במטשי"ם ומאגרי קולחים של המועצה 24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 500 ₪ 
25/18קהילה תומכת24/05/2018

שעה 15:00
17/05/2018

15:00
 200 ₪ 
32/18קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201822/07/2018
שעה : 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
39.2016ביצוע עבודות לביצוע תחנת שאיבה וקווי סניקה למרכז הספורט המועצתי.21/09/2016    
77/2017מתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה20/11/2017

9:00-16:00

    
47/2017מכירת אוטובוס באר טוביה20/7/2017 שעה 15:00 החל מתאריך 5/7/2017 פרטים במחלקת תחבורה מיכה אוזן בטלפון 08-8509814
31/18קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201820/06/2018
שעה 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
26/2017בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
1/2017ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות20/2/2017 שעה 15:00הגשת הצעות ידנית בלבד5/2/2017 שעה 12:002500 ₪פרטים  : תכלת  08-8509759
87/2017מכרז לאספקת שירותי רכיבה טיפולית12/12/2017

שעה 14:00
    
86/2016אספקת טובין ומתכלין05/12/2016

שעה 15:00
29.11.1627.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה700 ₪פרטים: רוית רייטר 08-8509812
28/2017מרכז ספורט ופנאי ערוגות04/05/2017 שעה 15:00 19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה500 ש"ח 
50/2017קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה3/09/2017 שעה 12:00   שליחת ההצעות והמסמכים המצורפים חתומים כנדרש לדוא"ל: yehudit.ohana1@gmail.com
32/2017הפעלת צהרונים וקייטנות בבתי הספר02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה 12:00 (  השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת מדור גנים 08-8509777 תקוה
33/2017אספקת והפעלת 2 עגלות קפה בביה"ס התיכון ו- 1 עגלה נוספת בביה"ס באר עמי02/07/2017 שעה 16:0022/6/2017 שעה 11:00 (השתתפות חובה) 500 ₪פרטים במשרד מזכיר המועצה- קובי אביבי 08-8509706
40/2017הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים בישובי המועצה02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה  10:00 במחלקת חינוך ( השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת חינוך – רות קרטר 08-8509777
36/2017מתן שירותי ייעוץ, פיקוח, בקרה וליווי לועדה המקומית לתכנון ובנייה ולועדת מכרזים במ.א באר טוביה

תיקון סעיף 11.1.3

02/07/17 שעה 14:0026/6/17

לפקס 08-8509706
  לתשומת לב המתעניינים – בחוברת המכרז המילה "לחלופין" נשמטה לפני סע' 11.1.3 ויש להוסיפה.

כל שאר הוראות המכרז יעמדו בתקפם, לרבות מועד אחרון להגשת הצעות

  קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים במועצה האזורית באר טוביה ותאגידיה     

 

מכרזים כלליים ארכיון