מיחזור

איסוף ופינוי פלסטיק משומש משטחים חקלאיים למיחזור

כידוע לכם המשרד לאיכות הסביבה מחייב לבצע פינוי פלסטיק משימושים חקלאיים למיחזור.
מועצה אזורית באר טוביה נערכה בהתאם והגיעה להסדר עם חברת "פיסגה"
הסכם זה מחייב את החברה לפנות את פסולת הפלסטיק (ניילון חממות,טפטפות) אשר נאספת ונערמת בנקודת ריכוז.
חובתנו לאסוף ולרכז את כל ניילון החממות ללא הפרדה של ניילון אדמה או חיפוי טפטפות וללא הפרדת צבע ולרכזו במקום אחד, איתור השטח בתיאום עם ועדי הישובים!.
בדרך זו נמנע השלכת הפסולת בשטחים ציבוריים!
באחריות חברת "פיסגה" לפנות על חשבונה את הניילון המצטבר.

להצלחת הפרויקט נדרש שיתוף הפעולה מצדכם!
נא להפיץ איגרת זו לכל המגדלים ובעלי החממות, ולהודיענו על נקודת הריכוז.עליכם להתקשר למחלקה לאיכות הסביבה, או ישירות לנציגים בשטח של חברת "פיסגה" והם מתחייבים תוך 48 שעות לפנות את המצבור שנערם.

  1. אבי מנשה – 0542322240
  2. אבי גביזון – 0542322270

נקודת מיחזור