מחלקת גינון

חזון המחלקה –

לייצר ולתחזק סביבה בעלת ערכי נוף גבוהים, בהתבסס על  חזון  ה"קיימות", לנוחות ולרווחת תושבי המועצה, תלמידי בתי הספר והגנים, ובעלי העסקים בתחומי המועצה,בהתאם למדיניות המועצה.

 

המחלקה עוסקת ב –

 • אחזקת גינון ציבורי בשטחי השיפוט של המועצה.
 • אחזקת גינון במוסדות החינוך שבשטח שיפוט המועצה.
 • ליווי תכנון הגינון בפרויקטים של המועצה.
 • מתן מענה במידת הצורך לתכנון וליווי פרויקטים בגינון ביישובי המועצה.
 • ייזום פרויקטים לשיפור ושדרוג הגינון הציבורי בשטחי שיפוט המועצה.
 • בדיקת בקשות לכריתה/עקירת עצים ברחבי המועצה, ע"פ דרישה, וחתימה על הגשת בקשות לקק"ל.

 

העקרונות המנחים –

 • שימוש והתייחסות לקיים בשטח.
 • מתן פתרונות אקולוגיים ככל הניתן.

 

עקרונות הביצוע –

 • שימוש בצמחייה בעלת צריכת מים נמוכה, ובעלת צורך נמוך באחזקה.
 • שדרוג מערכות ההשקיה בגינון הציבורי לטובת חסכון מרבי בהשקיה.
 • שימוש בחיפויי קרקע במקומות המתאימים, לצורך חסכון בהשקיה, והפחתה בהדברה כימית.
 • ראייה ארוכת טווח בתחום התכנון.
 • שימת דגש על מקצועיות בתכנון ובביצוע.
 • פיקוח מיטבי ומקצועי על קבלני הגינון – בהקמה, ובאחזקה.

 

מנהל המחלקה – גיל שאול, 08-8509859  

פקח המחלקה – חזי עזיזיאן