מדור מים

תאורטיפול בכל הקשור לאספקת המים, לרבות אחזקת צנרת במוסדות חינוך, באזורי התעשייה ובמרכזים
הכפריים (אחוה, נאות אחוה, מרכז כפרי עזר).

כל תקלה במערכות המים מדווחת למוקד ומטופלת ע"י המחלקה.
טלפון 08-8509759

מוקד: 08-8507979

פקס08-8509744

דואר אלקטרוניtheletga@40.ctc-app.com