כח-אדם ושכר

המחלקה מבצעת קליטת עובדים עפ"י הנחיות משרד הפנים ותשלום שכר בהתאם להסכמי השכר החתומים ע"י מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים והאוצר.
על המחלקה לעמוד במסגרת תקציב השכר שנקבע ברשות.

להלן תחומי העיסוק:
· המחלקה נותנת מענה בתחום כח אדם ושכר לכל עובדי המועצה, עמותה לחינוך, עמותה לספורט וחברת המושבים.
· תשלום השכר כולל את תושבי המועצה ותושבי חוץ מכל תחומי העיסוק: עו"ה, מרצים במכללה, סייעות בגנים, סייעות חינוך מיוחד, מלוות, עובדי מינהל , מזכירות, מזכירות בתי ספר , עובדי אחזקה, פסיכולוגים, עו"ס, נהגים וכו…
· קליטת העובדים מתבצעת באמצעות מכרזים בלבד, המפורסמים באתר המועצה.
· כל עובד המתקבל במערכת מצרף את כל האישורים הנדרשים לצורך קליטתו במערכת וחתום על חוזה העסקה המותאם לתחום העיסוק עם טופס נלווה על כל זכויותיו וחובותיו .
· מתן הלוואות לעובדים באמצעות בנק לאומי ובנק אוצר החייל בתנאים מיוחדים.
· ארכיון המועצה- קליטת חומרים מהמחלקות לארכיון ושמירתו עפ"י נוהלי גנזך המדינה.

מנהלת: אסתר עמוס
טלפון:08-8509733/4/5 .
פקס: 08-8509736
דואר אלקטרוני: estera@40.ctc-app.com.
כתובת: בניין המועצה האזורית- רחוב ניר, א.ת. באר טוביה.

מסמכים:

כרטיס עובד (טופס 101)

טופסי 101

כרטיס עובד (טופס 101) מילוי דיגיטלי – עובדי מועצה

כרטיס עובד (טופס 101) מילוי דיגיטלי – עובדי חברת המושבים בדרום בע"מ

כרטיס עובד (טופס 101) מילוי דיגיטלי – עובדי העמותה לחינוך

כרטיס עובד (טופס 101) מילוי דיגיטלי – עובדי העמותה לספורט

בדיקות רפואיות

דוח החזר הוצאות נסיעות רכב

זכאות נקודת זיכוי לבעלי תואר אקדמי ואו ת מקצוע

טופס לדיווח החזר נסיעות

טופס תאום דמי ביטוח לאומיt644

שאלון אישי בקשה למשרה פנויה