חינוך, נוער וספורט

בתי ספר גנים קצינת ביקור סדיר שרות פסיכולוגי חינוכי נוער ספורט לימודים אקדמיים תכנית אב לחינוך

חוברת חוגים 2017

איגרות השיבוצים של ילדיכם לגני המועצה

רישום לגני ילדים ולבתי הספר

איגרת לסוף השנה תיכון אזורי באר טוביה 

 

תושבים יקרים,

אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למערכת החינוך של המועצה האזורית באר טוביה.

תקופת הרישום למוסדות החינוך של המועצה הסתיימה.

כפי פרסומי המועצה במזכירויות הישובים ובאתר האינטרנט של המועצה. לאחר תום תקופת הרישום לגני הילדים, ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בגן הקרוב ביותר למקום מגורך.

שילוב בהסעות, יתאפשר אם קיימת הסעה מישובכם ועל בסיס מקום פנוי.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

מחלקת הגנים, האגף לחינוך, המועצה האזורית באר טוביה                                                      

מח' החינוך של המועצה האזורית באר טוביה:                                

כ- 5,500 תלמידים
47 כיתות גן, אחד מהם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
3 בתי ספר יסודיים ממלכתיים (נופים, רגבים, מבואות)
בית ספר ממלכתי דתי אחד. (יד-חזון)
בית ספר תיכון אזורי מקיף. (תיכון באר טוביה)
בית ספר תיכון ממ"ד. (באר עמ"י)
שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)
פעילות ערכית של הנוער בשיתוף תנועת בני המושבים
פעילות נרחבת של ספורט עממי ותחרותי
פעילויות תרבות מועצתית במרכז התרבות וביישובים

פעילות המחלקה:

• יישום מדיניות החינוך של המועצה האזורית באר טוביה.
• קיום פורום חינוך לשיתוף ודיון בסוגיות חינוך שעל סדר היום.
• קיום ועדות השמה סטטוטוריות לקביעת זכאות לחינוך מיוחד.
• קיום ועדות שיבוץ לתלמידים בעלי זכאות לחינוך מיוחד
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של מועצה אזורית באר טוביה
• קיום ועדות התמדה – צוות בין מקצועי, בשיתוף המוסד החינוכי, למעקב אחר השתלבותו והתמדתו של כל תלמיד ומניעת נשירה.
• רישום וקליטה של תלמידים חדשים ושיבוצם במוסד חינוכי על פי המיפוי הישובי.
• קיום 'שולחן עגול' בנושאי חינוך, רווחה וביטחון לקידום נושאי חינוך ומניעת התנהגויות סיכוניות.
• חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה.
• פרויקטים ערכיים בתחומים: מורשת האזור, חינוך לקיימות, זהירות בדרכים, מנהיגות חינוכית ומניעת התנהגויות סיכוניות.
• פורום "הסעה בטוחה" בשיתוף גורמי בטיחות בהסעה, מנהלי בתי ספר, הורים ומורים.

יעדי המחלקה:

• תמיכה והצמחה של תשתית פדגוגית של המערכת תוך הצבת רף לימודי גבוה
• מתן שירותים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
• הכלה ומניעת נשירה
• ייזום וקידום תכניות חינוכיות ערכיות
• אינטגרציה של המערכת תוך יצירת קשרי עבודה ושיתופי פעולה
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של המועצה האזורית באר טוביה
• שיתוף בין מחלקתי במועצה

מעבר בין מוסדות חינוך –
מעבר בין מוסדות חינוך, עפ"י המיפוי הישובי, ניתן להגיש רק בתקופת הרישום למוסדות החינוך.
ההעברה תתבצע בתחילת השנה בלבד (01/09)

נוהל הגשת בקשות ערעור של הורים להעברות תלמידים – שנה"ל תשע"ח

נוהל הגשת בקשות ערעור של הורים להעברות תלמידים

תושבים יקרים
פניות בנושא שיבוץ למבואות א' ומבואות ב'
ניתן להגיש לוועדת ערער עד לתאריך 10/6/18
מחלקת החינוך מועצה אזורית באר טוביה
08-8509777

 

מנהלת: רות קרטר
סגנית מנהלת : דורון חנין
קבלת קהל: ימים א-ה מ 08:00 ועד 16:00. פגישות יש לתאם מראש.
טלפון: 08-8509777, 08-8509793, 08-8509794, 08-8509791
פקס: 8509792
כתובת מייל: hinuch@40.ctc-app.com
כתובת: בניין המועצה האזורית, קומה א'

מצגת חינוך

מצגת שיח חינוכי קהילתי 3 הגיל הרך -23/7/2017