חופש המידע

חוק חופש המידע

מידע כללי מפורטל השירותים והמידע הממשלתי

טופס בקשה לקבלת מידע

טיוטת צו הארנונה למועצה האזורית באר טוביה לשנת 2018

פרוטוקולים

פרוטוקולים מליאת המועצה

פרוטוקולים ועדת הנהלה

פרוטוקולים ועדת חינוך ורווחה

פרוטוקולים ועדת תמיכות

מכרזים

מכרזים כלליים

מכרזים של כוח אדם

פרסומים עפ"י חוק

הודעה לציבור בדבר האפשרות להגשת בקשת תמיכה לשנת התקציב 2017

ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקת ציוד וריהוט

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – פרויקט אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקת ציוד וריהוט 

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – פרויקט סימון כבישים  

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – קבלת שירות רכישת והתקנת ציוד מחשוב 

ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – קבלת שירותי ניקיון בשטחים פתוחים

ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – פרויקט אספקה והצבת מבנים יבילים במוסדות חינוך

ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-ליסינג תפעולי לכלי רכב 

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – שירותי מוקד ואבטחה 

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – פרויקט תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – תכנית קיץ במוסדות חינוך

תבחינים להקצאת כרטיסים ליום האישה – מכרז

פרסומים שונים

הנחיות טיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים סביבתיים – לחץ כאן