ועדת משנה לתכנון ולבנייה

יו"ר דרור שור
גדי שלו
אהרון אדרת
מרדכי פיינברג
יזהר בר-נס
בנצי ימר
יצחק סלוקי
אפרים ברנס
מוטי ארבל
מני מעודי