ועדת חינוך ורווחה

יו"ר דרור שור
שלמה שמאי
אהרון אדרת
אלכס גולדפרב
יזהר בר-נס
יצחק סלוקי
אפרים ברנס
צפי מלר
שלמה כהן
בנצי ימר
חזי בכר
עדי נאמן
מני מעודי
מימי קושמרו
מרדכי פיינברג
מוטי ארבל
גדי שלו
משה כהן
תומר זולר
זהבי בן צבי
דני בוקובזה
יוסי ברוך