התנדבות ובריאות

המתנדבים ברחבי המועצה משולבים בכל תחומי הפעילות בהם עוסקת המחלקה לשירותים חברתיים: חינוך, בריאות, מרכז יום לקשיש, מועדוני הקשישים ובמחלקת הביטחון.
היחידה להתנדבות אחראית להגדרת תפקידי המתנדבים ושילובם בתוך המסגרת המקצועית. כמו כן, אחראית היחידה לתגמול המתנדבים, לגיוסם ופיתוח מקומות התנדבות נוספים.

ביחידה להתנדבות כ- מאה ושמונים מתנדבים אשר פרוסים במוסדות שונים ברחבי המועצה. כגון: מרכז יום לקשיש, ביה"ס, ספרייה אזורית, מרפאות, גני ילדים, אקי"ם איל"ן, ספריות במושבים, אוזן קשבת, שירות ייעוץ לתושב.

היחידה להתנדבות אחראית להגדרת תפקידי המתנדבים ושילובם בתוך המסגרת המקצועית. כמו כן, אחראית היחידה לתגמול המתנדבים לגיוסם ופיתוח מקומות התנדבות נוספים. המטרה לתת מענה לאוכלוסיית נזקקות ולחזק את הנורמה של עזרה לזולת.
בריאות
היחידה לבריאות משולבת במחלקה לשירותים חברתיים, במטרה לאגם משאבים לרווחת תושבי המועצה, וכן לתווך בין שירותי הבריאות הקיימים במושבים לבין התושבים.
שירותי בריאות כללית מספקת שירותי בריאות במרפאות אשר במושבים.
קיימים שלושה מרכזי בריאות המשרתים מספר מושבים במקביל.

מרפאות המועצה

ביצרון 08-8573095
חצב 08-8592265
מרכז בריאות אמונים:בית עזרא, עזר, גבעתי ואמונים 08-8551019
מרכז בריאות טל:עזריקם, אורות, באר טוביה, אביגדור וכפר ורבורג 08-8581008
מרכז בריאות ערוגות:כפר אחים, תלמי יחיאל, אחווה וערוגות 08-8581904
נווה מבטח 08-8574475
ניר בנים 08-8501065
תימורים 08-8508050