השירות לזקן

תאור
השירות לזקן נותן מענה לזקנים ולבני משפחותיהם באמצעות כלים ושירותים מגוונים: השירות מעניק מידע, ייעוץ והכיוון לסידורים מוסדיים, מתן טיפול במסגרת חוק סיעוד, סיוע בעיתות משבר כולל התערבות פקיד סעד לחוקי הגנה על זקנים.
כמו כן, מסייע השירות לזקן במתן עזרה כספית למימון צרכים חיוניים. כמו כן המחלקה עוסקת בפיתוח שירותים קהילתיים נוספים כגון מועדון בקהילה בטוחה ובית המייסדים.

מועדוני גמלאים
בחלק מיישובי המועצה מתקיימת פעילות של מועדוני גמלאים הנפגשים בדרך כלל יום בשבוע, וזאת בתיאום מלא עם ועדי המושבים ובשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה. פעילות זו עתידה להקיף את כל יישובי המועצה.
המועדונים מהווים בית פתוח לקשישים ומספקים פעילות מגוונת הכוללת: טיולים מאורגנים, הרצאות ונופשונים, פעילות חברה ותרבות ומפגשים אזוריים. במועדונים מועסקים מדריכים מקצועיים ומתנדבים.

בית המייסדים – מרכז יום לקשיש
במרכז היום מתקיימות מסגרות לטיפול בקשישים מסגרת חברתית-תעסוקתית המאפשרת לקשישים בריאים לבלות את שעות הבוקר בפעילות מגוונת בהדרכת אנשי מקצוע.
הפעילויות המועצות: התעמלות, חוגי אומנות, תעסוקה מותאמת ליכולתו של הקשיש ופעילות חברתית מגוונת.
מסגרת לקשישים מוגבלים ולתשושי נפש – המאפשרת לקשישים ליהנות מסיעוד, הפעלה והשגחה המבוצעים בידי צוות מקצועי. הקשישים מקבלים טיפול פרטני וגם משולבים בפעילויות קבוצתיות.
מסגרת זו נותנת מענה לעומס ולקשיים. המוטלים על בני המשפחה, ויחד עם זאת משפרת את איכות חייו של הקשיש. כל חברי המרכז מגיעים למרכז היום בהסעות מיוחדות ונהנים מארוחות כולל ארוחת צהריים חמה.
לרשות הקשישים המעוניינים בכך עומדת מקלחות, מספרה, שירותי כביסה ואספקת ארוחות הביתה.
עמותת המייסדים מפעילה גם שירות מטפלות בית אשר עובדות אצל קשישים שזכאים לחוק סיעוד.

תכנית לניצולי שואה – המחלקה לשירותים חברתיים מספקת לניצולי השואה סיוע פרטני וכן סיוע קבוצתי במסגרת מועדון לניצולי השואה.
במועדון מתקיימת קבוצה טיפולית בהנחיה מקצועית של "עמך" וכן חוג צ'יקונג. קבוצה נוספת מתקיימת גם בבית המייסדים.
לאחרונה נפתחה תכנית "קפה תרבות" המיועדת לניצולי שואה ופתוחה לכלל אוכלוסיית ותיקי המועצה.
התכנית מתקיימת בבית המייסדים פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ (כולל הסעות מסובסדות), וכוללת חוג תנ"ך, שירה בציבור, הרצאות, סרטים ועוד.. וכמובן בית הקפה וכיבוד חופשי.

קהילה כפרית בטוחה
השירות נועד לאפשר לזקנים לחיות בסביבתם הטבעית, לנהל חיים סבירים עם ביטחון בבתיהם ולקבל שירותים טכניים, חברתיים תרבותיים ורפואיים ברמה נאותה.
התוכנית מבוססת עם העסקת "אב הכפר", אדם הזמין במהלך 24 שעות ביממה.

סל השירותים המוצע לחברי הקהילה הנ"ל הינו מגוון וכולל חיבור לחצן מצוקה, סיוע רפואי, תחזוקה ביתית ופעילות חברתית. לתוכנית אפשר להירשם בעלות חודשית כמינוי לזכאים תינתן הנחה.