הנדסה ותשתיות

שם המחלקה – הנדסה, תשתיות ופרויקטים

תיאור

• מים
• תכנון, בינוי ופיתוח פרויקטים.
• תחזוקת תשתיות: כבישים, מדרכות וניקוז. תאורת רחובות.
• תחזוקת מבני חינוך
קדום ויזום הקמת מבני ציבור, מרכזי ספורט, גני ילדים ומבני חינוך.

טיפול בכל התשתיות בתחום המועצה כגון:
• מים, תאורת רחובות, כבישים, מדרכות וניקוז.
• תחזוקת כל מוסדות החינוך בתחום המועצה.
• ביצוע עבודות פיתוח בתחום המועצה.

מזכירת המחלקה: תכלת גמליאל – theletga@40.ctc-app.com

* פניות מתקבלות במוקד המועצה טלפון: 8507979
טלפון 8509759
פקס 8509744
דואר אלקטרוני shaul@40.ctc-app.com ; theletga@40.ctc-app.com
מנהל שאול פלקוביץ'