ארכיון חדשות

03.07.2017 08:05: מניעת מטרד זבובים

מצ"ב פניית מנהלת מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים לחקלאים ובעלי משקים לגידול בעלי חיים עם הנחיות לטיפול במטרד הזבובים.

לפרטים נוספים