הגנת הסביבה

יעדים
מתוך רצון ואחריות להבטחת איכות חיי התושבים, בהווה ובעתיד,
תכיר הרשות המקומית בחשיבות שמירת ערכי נוף, מגוון ביולוגי ומורשת, גם בראיה החוצה גבולות מוניציפאליים.
תחנך לערכים סביבתיים ותפעל להטמעתם בכל האוכלוסייה.
תפתח את היישוב בשאיפה לאיזון בר קיימא בין הפעילות הכלכלית לבין איכות הסביבה
ואיכות החיים, תוך שמירה על הטבע והנוף ושימוש מושכל במשאביהם,
ותנהל את הרשות המקומית לפי עקרונות השוויון, ובשיתוף התושבים.

כללי
המחלקה להגנת הסביבה במועצה האזורית פועלת במספר מישורים להעלאת איכות החיים ביישובים ובאזורי התעשייה שבשטח שיפוט המועצה , בשאיפה לחיים בסביבה נקייה, ירוקה ובריאה יותר.
המחלקה עוסקת בתחומים הבאים:
פינוי אשפה פסולת גושית וגזם, תפעול ואחזקת תשתיות ביוב, תברואה, מיחזור ופיקוח על פרויקטים מגוונים בעלי השלכות סביבתיות.
המחלקה פועלת באמצעות הוועדה לאיכה"ס לגיבוש מדיניות סביבתית אשר תמליץ על עקרונות עבודה ופעולה להבטחת איכות חיים ראויה לתושבי המועצה.

מוקד המחלקה ערוך לקליטת פניות תושבים לקבלת סיוע במציאת פתרון לבקשתם ונכון לקבלת הצעות ורעיונות חדשים.

מנהל עדנה נוה

טלפון 08-8509786

פקס 08-8509702
דואר אלקטרוני sviva@40.ctc-app.com
קבלת קהל בתאום פגישה מראש טלפונית

כתובת בניין המועצה אזורית באר טוביה

ערוגות-אחוה