גזברות

המינהל הכספי אחראי לביצוע המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה,לשמירה על תקציב מאוזן.

המינהל הכספי נוגע בכל פעילויות המועצה והוא אמון על:

  • רישום דיווח ומעקב אחר עמידה בתקציב השנתי ותקציבי הפיתוח המאושרים.
  • מיצוי וגיוס תקציבי משרדי הממשלה השונים ומוסדות ציבור.
  • מיצוי פוטנציאל הגבייה מהתושבים ומנכסים אחרים במועצה.
  • ניהול מערכת תשלומי השכר.
  • ניהול מערכת הביטוח של המועצה.

שם הגזבר: צופי צור
כתובת: בניין המועצה האזורית – אזור התעשייה באר-טוביה מיקוד 83815
טלפון: 08-8583726, 08-8509710
פקס: 08-8509718
כתובת דואר אלקטרוני: TZOFI@BEER-TUVIA.ORG.IL