ביוב ומכוני טיהור

  • תשתיות (קווים,שוחות)
  • תחנות שאיבה
  • מכוני טיהור: חצור, תימורים
  • שפכי תעשייה
  • השבת קולחים לחקלאות
  • תפעול ותחזוקת תשתיות הביוב: קווי הולכה, שוחות קווי סניקה.

תשתיות ביוב מהווה נדבך מרכזי בשרשרת התפעול התקין.

הפעולות העיקריות :
א. תיקון תשתיות כגון: פיצוצים בקווי סניקה,תיקון מכסים ,טבעות,ושוחות שבורות .
ב. פתיחת סתימות , ניקוי שוחות ושטיפת קווים.
ג. ביצוע עבודות ("קטנות") פיתוח חדשות .

העבודות לתפעול ותחזוקת תשתיות ביוב מתבצעות באמצעות קבלן אחזקה הפועל עפ"י תוכנית עבודה יזומה ונענה לטיפול מיידי בתקלות.

מכוני שאיבה

במועצה האזורית פועלות כ- 70 תחנות שאיבה לביוב הפרוסות ברחבי היישובים ובאזורי תעשייה וקולטות לתוכן כ 106 X 4.5 קוב של ביוב הסונקות למתקני טיפול בשפכים (מט"ש) חצור -גן יבנה ותימורים.
המטרה העיקרית הינה הפעלה תקינה של המערכת למניעת גלישות.ובתוך כך פיקוח ,סיור בתחנות,בדיקת דוח"ות ומעקב אחר הפעילות בתחנות.
תחנות השאיבה לביוב מופעלות ומתוחזקות באמצעות קבלן חיצוני .
המועצה מפעילה מערכת בקרה ממוחשבת של תחנות השאיבה.
תקלות בתחנות השאיבה מדווחות בזמן אמיתי לקבלן ולמוקד במחלקה לאיכ"הס , ובדרך זו ניתן לתת מענה מיידי לתקלות ולקצר את זמן התגובה..

טיפול בפניות הציבור למפגעים הנובעים מליקויים במערכות הנ"ל:
א. סתימות ביוב .
ב. מפגעים בטיחותיים כתוצאה משוחות פגומות ו/או נמוכות מדי ו/או גבוהות מדי
ג. תיקון פיצוצי צנרת
ד. גלישות ביוב לתוך חצרות של הבתים..
ה. מפגעים תברואתיים הכוללים: מטרדי ריח ממערכת הביוב, ומתחנות שאיבה..

ליווי יזמים בתחום תשתיות הביוב

1. מכון טיפול בשפכים (מט"ש) חצור –
מעקב אחר תפעול המט"ש, ועמידה בדרישות הרשויות הממלכתיות
פרסום דוחות תפעול חודשיים.
קידום וניהול פרוייקט הרחבת מט"ש חצור.
מט"ש חצור טיפל בספיקת שפכים של 1.72 מיליון מ"ק לשנת 2005 ממוצע ליום 5,167 מ"ק ליום.
תרומת מ.מ גן יבנה – 42.7%
תרומת מ.א באר טוביה- 57.3%

2. שפכיי תעשייה –
בתחום המועצה האזורית קיימים 4 אזורי תעשייה.
– מעקב אחר איכות שפכי תעשייה ויישום תנאים נוספים ברישיון עסק.
– חיוב אגרות ביוב לתעשייה (53 מפעלים)
קביעת תוספות צח"ב וקנסות בחיובי אגרות ביוב לתעשייה.
במהלך שנת 2005 סך החיוב 218670.60 ₪
גבייה בפועל של ₪ (64% ) .
בוטלו חובות בסך 236,988 ₪ (כולל חובות משנים קודמות).

3. השבת קולחים לחקלאות

טלפון 5714201 – 050
מנהל מפקח – יעקב גרשון

מטש תימורים