ביטחוןבעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
עופר איש רם קב"ט קב"ט פרטים >>
מנחם יזרעאל קב"ט מוס"ח קב"ט מוס"ח פרטים >>
סתיו לוי שירות לתושב ומחלקת ביטחון שירות לתושב ומחלקת ביטחון 08-8509874 stav@40.ctc-app.com פרטים >>
עומר ציפמן סגן מ.ב.ה מתמי"ד מג"ב סגן מ.ב.ה מתמי"ד מג"ב פרטים >>
רס"מ דודו ג'אנו שוטר קהילתי שוטר קהילתי פרטים >>
רס"ר עדי זערור מב"ס מתמיד מג"ב באר טוביה מב"ס מתמיד מג"ב באר טוביה פרטים >>
ג'ורג' שלום מב"ס מתמיד מג"ב אמונים מב"ס מתמיד מג"ב אמונים פרטים >>
מאיר לגריסי מש”ק אשכול מערבי מש”ק אשכול מערבי פרטים >>
ליאור מחב"ל מחב"ל מחב"ל פרטים >>