איכות הסביבה

המחלקה מטפלת בכל תחומי איכות הסביבה, פינוי אשפה, ביוב, פיקוח סביבתיבעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
עדנה נוה מנהלת מחלקה מנהלת מחלקה 088509786 sviva@40.ctc-app.com פרטים >>
אביבה מסיקה מזכירת מחלקות איכות הסביבה ורישוי עסקים מזכירת מחלקות איכות הסביבה ורישוי עסקים 088509786 sviva@beer-tuvia.iorg.il פרטים >>
יעקב גרשון פקח שפכים וביוב פקח שפכים וביוב 088509729 yacobge@40.ctc-app.com פרטים >>
חזי עזיזיאן מפקח איכה``ס אחראי גינון ציבורי מפקח איכה``ס אחראי גינון ציבורי 088509797 heziaz@40.ctc-app.com פרטים >>
גל גובי פקחית איכה``ס פקחית איכה``ס 088509862 galgo@40.ctc-app.com פרטים >>
אביגדור שמקה אחראי פינוי אשפה אחראי פינוי אשפה Avigdorsh@40.ctc-app.com פרטים >>
אבידן אזרק מפקח איכות הסביבה מפקח איכות הסביבה 088509843 avidanaz@40.ctc-app.com פרטים >>