שירותים חברתייםבעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
עו"ס אורלי אהרון מנהלת המחלקה מנהלת המחלקה 088509826 פרטים >>
לימור אמנו מזכירת המחלקה מזכירת המחלקה 088509826 פרטים >>
לילך גרלה עובדת מינהל זכאות עובדת מינהל זכאות 088509829 פרטים >>
מירי ליבריידר רכזת התנדבות רכזת התנדבות 088509805 פרטים >>
עו"ס רן טובים עו"ס התמכרויות נוער וצעירים. עו"ס התמכרויות נוער וצעירים. 088509833 פרטים >>
עו"ס טל מלול טיפול בנערות במצוקה טיפול בנערות במצוקה 088509828 פרטים >>
עו"ס איילת שחר-דייטש רכזת תחום הורות ותחום מניעת התמכרויות, סמים ואלכוהול. פרוייט הקן ותימורים רכזת תחום הורות ותחום מניעת התמכרויות, סמים ואלכוהול. פרוייט הקן ותימורים 8509756 פרטים >>
עו"ס נטע טרטקובסקי מרכזת תכנית "ראשית" מרכזת תכנית "ראשית" 088509838 פרטים >>
עו"ס יפעת בוחניק פקידת סעד לסדרי דין ועו"ס, רכזת נכויות ופיגורי, רכזת פרויקט "מחשב לכל ילד" פקידת סעד לסדרי דין ועו"ס, רכזת נכויות ופיגורי, רכזת פרויקט "מחשב לכל ילד" 088509830 פרטים >>
עו"ס אביגיל סקרש טיפול בנפגעי סמים, רכזת הועדה לתכנון וטיפול, פקידת סעד לחוק הנוער, רכזת השמה חוץ ביתית, רכזת התכנית "עם הפנים לקהילה". טיפול בנפגעי סמים, רכזת הועדה לתכנון וטיפול, פקידת סעד לחוק הנוער, רכזת השמה חוץ ביתית, רכזת התכנית "עם הפנים לקהילה". 088509836 פרטים >>
עו"ס מלי קוכמן פקידת סעד לחוק הנוער, מרכזת עבודה קהילתית, מרכזת פרויקט "יחדיו" ומרכזת הגיל הרך. יועצת ראש המועצה למעמד האישה פקידת סעד לחוק הנוער, מרכזת עבודה קהילתית, מרכזת פרויקט "יחדיו" ומרכזת הגיל הרך. יועצת ראש המועצה למעמד האישה 088509831 פרטים >>
עו"ס פנינה טיפול משפחתי, פקידת סעד לסידרי דין. רכזת מועדוניות, רכזת ועדת חונכות סמכות טיפול משפחתי, פקידת סעד לסידרי דין. רכזת מועדוניות, רכזת ועדת חונכות סמכות 088509779 פרטים >>
עו"ס שירי קיסר גורי מרכזת הטיפול בזקן מרכזת הטיפול בזקן 8509835 פרטים >>
עו"ס גילי אבל עו"ס קשישים בישובים: בית עזרא, גבעתי וכפר ורבורג עו"ס קשישים בישובים: בית עזרא, גבעתי וכפר ורבורג 088509835 פרטים >>
עו"ס איילת אריאל מרכזת תכנית "עיר ללא אלימות" מרכזת תכנית "עיר ללא אלימות" 088509858 פרטים >>