מכרז יועץ משפטי למועצה האזורית באר טוביה

מכרז יועץ משפטי למועצה האזורית באר טוביה

עדכון מכרז 42/2016 – ניתנת בזאת הודעה על הארכת מועד אחרון להגשת הצעות לפניה לקבלת הצעות לייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה האזורית באר טוביה.
המועד האחרון להגשה: 30.11.2016 שעה 09:30
שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 20.11.2016 שעה 12:00