חוזים והסכמים

בדפים הבאים ארכז דוגמאות של הסכמים וחוזים בנושאים שונים.
יודגש כי הסכמים אלה הינם טיוטות בלבד, ובכל מקרה יש להיוועץ ביועץ משפטי לעריכת ההסכמים והתאמתם לישוב.

 טיוטת מכרז גינון